Ogräsdatabasen
sjvlogo

Luddlostapicture:18.50153f511712beea81e417ed
Artbeskrivning
Vinterannuellt gräs som inte bygger upp någon fröbank i marken
Latinskt namn
Bromus hordeaceus