Ogräsdatabasen
sjvlogo

Måra (-arter i vall)Artbeskrivning
Ett- till fleråriga örter. Exempel buskmåra (stormåra) är flerårig och förekommer på torra ängsmarker.
Latinskt namn
Galium spp