Ogräsdatabasen
sjvlogo

Nävapicture:18.50153f511712beea81e417d4
Artbeskrivning
Huvudsakligen vinterannuella. Nävor förekommer på lätta och torra jordar.
Latinskt namn
Geranium spp