Ogräsdatabasen
sjvlogo

Penningörtpicture:18.465e4964142dbfe44709bf2
Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört.
Latinskt namn
Thlaspi arvense L.