Ogräsdatabasen
sjvlogo

Penningörtpicture:18.50153f511712beea81e417ee
Artbeskrivning
Sommar- och vinterannuell ört.
Latinskt namn
Thlaspi arvense L.