Ogräsdatabasen
sjvlogo

RörflenArtbeskrivning
Flerårigt gräs. Vanligt förekommande speciellt på fuktiga platser.
Latinskt namn
Phalaris arundinacea L