Ogräsdatabasen
sjvlogo

Snärjmårapicture:18.465e4964142dbfe4470527b
Artbeskrivning
Skuggtålig.

På åkermark är det särskilt ljuset som kan vara den avgörande faktorn för hur konkurrensen utfaller. Detta gynnar skuggtåliga arter. (A.Lundkvist & H.Fogelfors, Uppsala 1999)
Latinskt namn
Galium aparine