Ogräsdatabasen
sjvlogo

Spillpotatispicture:18.50153f511712beea81e417d9
Diverse uppgifter kemisk bekämpning
Bekämpas i stråsäd, gräsfröodlingar och majs med fluroxipyrhaltiga produkter eller Ariane S. I majs fungerar Callisto mycket bra. Lyckas inte bekämpningen helt kan kvarliggande knölar med gröna skott bekämpas på hösten med glyfosatpreparat. Knölar som harvats upp till ytan dödas under en kall vinter. (E.Hallgren, 2002). OBS! Kontrollera preparatens registrerade användningsområde.
Artbeskrivning
Flerårig ört.