Ogräsdatabasen
sjvlogo

Spillpotatispicture:18.51949bb31664c986b854659f
Diverse uppgifter kemisk bekämpning
Bekämpas i stråsäd, gräsfröodlingar och majs med fluroxipyrhaltiga produkter eller Ariane S. I majs fungerar Callisto mycket bra. Lyckas inte bekämpningen helt kan kvarliggande knölar med gröna skott bekämpas på hösten med glyfosatpreparat. Knölar som harvats upp till ytan dödas under en kall vinter. (E.Hallgren, 2002). OBS! Kontrollera preparatens registrerade användningsområde.
Artbeskrivning
Flerårig ört.