Ogräsdatabasen
sjvlogo

StåndsDiverse uppgifter kemisk bekämpning
Enligt danska uppgifter har Ally 50ST, Primus och Starane 180 mycket god effekt. OBS! Kontrollera preparatens registrerade användningsområde.
Artbeskrivning
Fröna kan överleva ca 15 år i marken, därför räcker det inte med bara en behandling, utan det tar flera år innan marken är fri från stånds. Plantan gror främst på hösten, men ett fåtal plantor kan även dyka upp på våren. Den etablerar sig främst i luckiga bestånd. Stånds har ett djupt rotsystem.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Att slå av plantan innan blomning är den viktigaste åtgärden för att förhindra fröspridning. Oavsätt vilken metod som används är det viktigt att få upp hela roten, annars gror en ny planta ut från denna. Observera att stånds är giftig även när den är avslagen eller nervissnad, därför sker många förgiftningar när stånds följt med i skörden av hö eller ensilage. För att undvika detta så ta bort plantorna noga, ex. genom att elda upp eller forsla bort dem från fälten. Stånds är känslig för jordbearbetning.
Latinskt namn
Senecio jacobea L., och S. aquaticus HUDS.