Ogräsdatabasen
sjvlogo

Syrapicture:18.50153f511712beea81e417f3
Artbeskrivning
Fleråriga örter. Ängsyra förökar sig huvudsakligen med frön medan bergsyran även med underjordiska utlöpare. Innehåller giftiga oxalater i små mängder.
Latinskt namn
Rumex spp