Ogräsdatabasen
sjvlogo

Trampörtpicture:18.50153f511712beea81e4129c
Artbeskrivning
Sommarannuell ört. Groning avgränsat till april-maj.
Latinskt namn
Polygonum aviculare