Ogräsdatabasen
sjvlogo

Vallmopicture:18.4ef62786124a59a20bf80003537/Kornvallmo.jpg
Artbeskrivning
Huvudsakligen vinterannuell. Vanligast förekommande i höstgrödor i södra Sverige.
Latinskt namn
Papaver spp