Ogräsdatabasen
sjvlogo

Vallmopicture:18.50153f511712beea81e401b2
Artbeskrivning
Huvudsakligen vinterannuell. Vanligast förekommande i höstgrödor i södra Sverige.
Latinskt namn
Papaver spp