Spridarval

Mängd preparat som ska hällas i sprutan
Kontroll av sprutekipagets körhastighet
Kontroll av utsprutad vätskemängd per hektar, sprutning på uppmätt sträcka
Kontroll av utsprutad vätskemängd per hektar med hjälp av spridarflöde
Mängd verksam substans
Omräkning av mängd verksam substans till mängd preparat

Gå tillbaka


Mängd preparat som ska hällas i sprutan

=
Mängd som ska fylla i sprutan
*
Mängd preparat / ha
liter
Vätskemängd i sprutan
l/ha
Vätskemängd/ha

Beräkna | Rensa | Toppen av sidan
(fyll i alla fält utom ett samt klicka Beräkna)Kontroll av sprutekipagets körhastighet

km/h =
Hastighet
sek
Körtid 100 m

Beräkna | Rensa | Toppen av sidan
(fyll i alla fält utom ett samt klicka Beräkna)Kontroll av utsprutad vätskemängd per hektar, sprutning på uppmätt sträcka

=
Vätskemängd / ha
liter *
Utsprutad mängd
m *
Arbetsbredd
m
Provsträcka

Beräkna | Rensa | Toppen av sidan
(fyll i alla fält utom ett samt klicka Beräkna)Kontroll av utsprutad vätskemängd per hektar med hjälp av spridarflöde

l/ha =
Vätskemängd
l/min *
Spridarflöde
km/h *
Hastighet
m
Munstycksavstånd

Beräkna | Rensa | Toppen av sidan
(fyll i alla fält utom ett samt klicka Beräkna)Mängd verksam substans

g =
Mängd verksam substans
l el. kg *
Mängd preparat
g/l, g/kg eller % * 0,01
Preparatets koncentration

Beräkna | Rensa | Toppen av sidan
(fyll i alla fält utom ett samt klicka Beräkna)Omräkning av mängd verksam substans till mängd preparat

l el. kg =
Mängd preparat
g
Önskad mängd verksam substans
g/l el. g/kg eller % * 0,01
Preparatets koncentration

Beräkna | Rensa | Toppen av sidan
(fyll i alla fält utom ett samt klicka Beräkna)

Gå tillbaka