Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Bladfläcksvampar Råg

picture:18.50153f511712beea81e411ca

Bekämpning

Bekämpningströskel
Sköldfläcksjuka och brunfläcksjuka

Erfarenheten är begränsad. Riktvärde är begynnande angrepp på bladnivå 2 uppifrån räknat, i kombination med regnigt väder.

Bekämpningstidpunkt
DC 37-49. Vid starkt infektionstryck tidigt kan även bekämpning före DC 37 vara aktuell.
Preparat dos
Vid mycket starkt infektionstryck används de högre
doserna.
Det finns flera alternativ
• Ascra Xpro* 0,4–0,6 l/ha
• Elatus Era* 0,4–0,6 l/ha
• Priaxor 0,5–0,75 l/ha
• Variano Xpro 0,6–0,8 l/ha

*Ascra Xpro och Elatus Era ska registreras om senast 2023-07-31,
se www.kemi.se för beslut.

Bekämpningbehov
Starka angrepp av främst sköldfläcksjuka förekommer enstaka år. Angreppen är oftast större i Mellansverige än i Sydsverige. En stor andel råg och rågvete i växtföljden ökar risken för angrepp.

Betning
Brunfläcksjuka är delvis utsädesburen, varför betning har en viss sanerande effekt.
Förebyggande åtgärder
• tillämpa en varierad växtföljd