Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Brunrost Råg

picture:18.50153f511712beea81e40210

Bekämpning

Bekämpningströskel
Riktvärde för bekämpning

DC 30-31: mer än 25 % angripna plantor

DC 32-69: mer än 10 % angripna plantor med angrepp på något av de tre översta bladen

Bekämpningstidpunkt
DC 31-65
Preparat dos
Kombinerad bekämpning
För en bredare bekämpning som också har effekt mot bladfläcksvampar, se avsnittet om sköldfläcksjuka och brunfläcksjuka. Dosen för alla SDHI-medel kan ligga i det lägre intervallet eftersom brunrost är lättbekämpad. Av SDHI-preparaten har Elatus Era bäst effekt mot brunrost och i försök har doser ner till 0,25 l/ha fungerat bra.

Riktad brunrostbekämpning
Det finns många olika alternativ
• Comet Pro 0,25-0,4 l/ha
• Mirador Forte* 0,5-0,75 l/ha (t.o.m. DC 59)
• Folicur Xpert 0,3-0,5 l/ha
• Orius* 0,25-0,4 l/ha
• Prosaro 0,3-0,5 l/ha


Vid etablerade angrepp behövs preparat som verkar stoppande. Preparat med tebukonazol har bra stoppande effekt.


*Mirador Forte och Orius ska registreras om senast 2022-08-31, se www.kemi. se för beslut
Bekämpningbehov
Brunrost är en av de mest betydelsefulla sjukdomarna i råg och kan orsaka stora skördeförluster. I Sydsverige har angreppen ökat under senare år och det är nu den vanligaste sjukdomen. I Mellansverige är större angrepp ovanliga.
Förebyggande åtgärder
• välj motståndskraftig sort
• undvik tidig sådd

Biologi

Förekomst och betydelse
Svampen angriper vete, råg och rågvete. Olika sorters mottaglighet varierar mycket. Kraftiga angrepp av brunrost kan orsaka stora skördeförluster.
Biologi och spridning
Brunrost utvecklas och övervintrar endast på levande plantor. Svampen gynnas då dagstemperaturen är cirka 20 °C och daggbildningen under natten är riklig. Smittan sprids med luftburna sporer eller genom direktkontakt mellan blad. Spridning kan ske över mycket stora avstånd. Brunrost uppträder i olika former, som är specialiserade till olika sädesslag. Sjukdomen har ett snabbt förlopp med en inkubationstid (tidsperiod från smitta till symtom) på 6–10 dagar.
Kännetecken
Svampen utvecklas i första hand på blad, men vid mycket kraftiga angrepp kan även strå och bladslidor angripas. Upp till 1,5 mm stora, ovala, något upphöjda rostbruna pustlar (samlingar av sporer) syns spridda på bladets ovansida. Sent på säsongen bildas ibland svarta vintersporer på undersidan av angripna blad.
Förväxlingsrisk
gulrost (före stråskjutning) och svartrost (i sent stadium),
Namn på andra språk
Latin: Puccinia recondita
Engelska: Brown Rust
Svenska: brunrost
Danska: brunrust
Norska: brunrust
Finska: ruskearuoste