Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Svartrost Råg

picture:18.50153f511712beea81e40215

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas.
Bekämpningstidpunkt
Riktad bekämpning inte aktuell i nuläget.
Preparat dos
Bekämpning vid axgång med preparat med effekt på rostsjukdomar kan ha en viss kvardröjande effekt mot senare angrepp av svartrost. Preparat med effekt på andra rostsvampar anses ha jämförbar effekt på svartrost.
Bekämpningbehov
Angreppen kommer sent i rågens utveckling och har normalt liten betydelse.
Förebyggande åtgärder
• ta bort mellanvärden berberis nära åkermark

Biologi

Förekomst och betydelse
Svartrost angriper främst sent mognande havre, vete och råg, men även andra gräs. Den angriper i första hand strået till skillnad från övriga rostarter. Svartrost är oftast inte något problem i dag, eftersom angreppen kommer så sent
Biologi och spridning
Svampen sprids med vinden och värdväxlar mellan olika slags stråsäd eller gräsarter och vild berberis. Varje art angrips endast av sin speciella svartrosttyp. Först bildas sommarsporer och senare vintersporer, som övervintrar på halmrester. På våren bildar vintersporerna nya sporer, som sedan infekterar berberisblad. Härifrån sprids sedan sporer till stråsäd och gräs.
Kännetecken
Sent på säsongen syns angripna strån och bladslidor på stråsäd. Först utvecklas de rostbruna sommarsporerna och senare på säsongen bildas de kolsvarta vintersporerna. De långsmala sporsamlingarna medför att det yttersta lagret av strået spricker upp, så att strået får ett fnasigt utseende.
Förväxlingsrisk
Brunrost, kornrost och kronrost
Namn på andra språk
Latin: Puccinia graminis
Engelska: Black Stem Rust
Svenska: svartrost
Danska: sortrust
Norska: svartrust
Finska: mustaruoste