Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Ärter

Ärtbladlus Ärter

picture:18.50153f511712beea81e411ab

Bekämpning

Bekämpningströskel
Foder och kokärter: Fram till begynnande baljsättning 5 löss/toppskott eller angrepp på 25 % av toppskotten. Vid sena angrepp i baljsättningen finns inga svenska tröskelvärden. Ett riktvärde är det danska tröskelvärdet med angrepp på mer än 50 % av plantorna.

Bekämpningstidpunkt
Vid uppnådd bekämpningströskel.
Preparat dos
I första hand Teppeki* 0,14 kg/ha. Andra alternativ Mavrik 0,15–0,2 l/ha eller Nexide 0,05–0,06 l/ha.
Pyretroider är kontaktverkande och kan därför ge otillräcklig effekt på löss som sitter väl gömda inne i knopparna.

*Teppeki ska registreras om senast 2024-08-31, se www.kemi.se.
Bekämpningbehov
I Sydsverige förekommer ärtbladlusen de flesta år. Bekämpningsbehov uppstår i ca 60 % av fälten med mat- och foderärt. Bekämpningsbehovet i Mellansverige är 2-3 år av 10 men under senare år har lokala bekämpningsbehov uppkommit oftare. I konservärter är bekämpningsbehovet större.

Biologi

Förekomst och betydelse
Ärtbladlöss förekommer på de flesta baljväxter, men de föredrar ärter. De kan orsaka stora skador, vilket är vanligt i södra Sverige. Allvarliga angrepp förekommer sällan i Mellansverige.
Biologi
Vingade löss flyger till ärtfälten i maj eller i början av juni. Där föder de levande ungar utan att först ha parat sig. Ärtbladlössen suger näring från blad och baljor främst i plantans topp. Övervintringen sker som ägg på fleråriga vilda och odlade baljväxter, som klöver, lucern och gökärt.
Kännetecken
En fullbildad lus är relativt stor, 3–5 mm. Den ljusgröna kroppen är päronformad och ben, liksom sifoner (ryggrör) och cauda (utskott på bakkroppen), är långa. Antennerna är längre än kroppen. Ibland observeras löss, som är rödaktiga, och även en gul variant finns. Unga löss liknar de vuxna men har kortare ben och antenner. Ofta finns lössen fläckvis i fälten. I början sitter de gömda i ärtplantans toppskott. Kraftiga angrepp medför att plantan vissnar i förtid och toppskott och baljor blir deformerade.
Förväxlingsrisk
Det finns ingen risk för förväxling.
Namn på andra språk
Latin: Acyrthosiphon pisum
Engelska: pea aphid
Svenska: ärtbladlus
Danska: ærtebladlus
Norska: ertebladlus
Finska: hernekirva