Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Klöverfrö

Klöverspetsvivel Klöverfrö

picture:18.50153f511712beea81e4018d

Bekämpning

Bekämpningströskel
Om det är lätt att hitta fullbildade vivlar i samband med klöverns knoppstadium är sannolikt bekämpning motiverad. Mängden vivlar bör följas med hjälp av fångstskålar för att kunna behovsanpassa bekämpningen.

Rödklöver

Två vita fångstskålar, ca 15 cm i diameter, sätts ut i fältet i början av juni. Riktvärde för bekämpning är fångst som överstiger 1-2 vivlar per vecka och fångstskål från början av juni fram till strax före blomning.

Vitklöver

Två vita fångstskålar, ca 30 cm i diameter, sätts ut i fältet i början av maj. Riktvärde för bekämpning är 30 vivlar totalt från början av maj fram till strax före blomning.

Bekämpningstidpunkt
Strax före blomning. Det är viktigt att bekämpningen är behovsanpassad och sker innan blomning för att skona nyttoinsekter, t.ex. pollinerare.
Preparat dos
I första hand Mospilan 0,2 kg/ha.
Andra alternativ
Mavrik 0,3 l/ha eller Nexide 0,05 l/ha. Alla godkännanden gäller utsädesodlingar och är UPMA (utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde). Gröda behandlad med Nexide får inte användas till foder.
Bekämpningbehov
Bekämpningsbehovet är störst i vitklöver, framför allt i Skåne. Även i rödklöver finns ofta ett bekämpningsbehov. Undersökningar i Östergötland tyder på ett bekämpningsbehov i mer än hälften av rödklöverfälten 7 år av 10.
Angreppsnivån påverkas mycket av avståndet till föregående års klöverodlingar. Försök har visat att det behövs 800 m avstånd för rödklöver och 2-3 km för vitklöver för att angreppsnivån ska minska kraftigt. Torrt och varmt väder under vår och försommar gynnar vivlarna och ger därmed ett ökat bekämpningsbehov.

Förebyggande åtgärder
• sträva efter att placera nya klöverfält så långt bort från äldre fält som möjligt
Namn på andra språk
Latin: Apion apricans
Engelska: (red) clover seed weevil
Svenska: allmän klöverspetsvivel
Danska: rødkløversnudebille
Norska: rødkløversnutebille
Finska: isoapilanirppu