Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Stråknäckare Råg

picture:18.50153f511712beea81e401dd

Bekämpning

Bekämpningströskel
Symtomen är ofta svåra att se i råg. Stråsvag sort, regnigt väder under vår och försommar, ensidig växtföljd, mycket frodiga bestånd och kraftiga angrepp tidigare år på fältet, kan motivera bekämpning. Indirekt kan den regionala risken bedömas genom att tidigt se på angreppsgraden i höstvete där symtomen är tydligare.
Bekämpningstidpunkt
DC 31-32. Vid osäkerhet om bekämpningsbehovet görs bedömningen så sent som möjligt, dock senast i DC 32.
Preparat dos
Flexity 0,5 l/ha, Proline*/Patel*/Poleposition/Protendo
0,4-0,5 l/ha eller Property 0,5 l/ha

*Proline och Patel ska registreras om senast 2022-07-31, se www.kemi.se för beslut.
Bekämpningbehov
Bekämpningsbehovet är oftast litet.
Förebyggande åtgärder
• undvik täta bestånd
• undvik ensidig stråsädesodling
• bruka noggrant ner infekterade skörderester
• bekämpa ogräsen vid behov på hösten

Biologi

Förekomst och betydelse
Stråknäckare förekommer främst i höstvete, rågvete och råg. Sjukdomen har mindre betydelse i höstkorn. För att kunna infektera kräver svampen hög luftfuktighet och en temperatur, som växlar mellan 4–13 °C under en längre period. Dessa förhållanden råder främst under höst och tidig vår. Kraftiga angrepp, som ger liggsäd och därmed stora skördeförluster, har varit ganska ovanliga under senare år. Stråknäckare är en växtföljdssjukdom.
Biologi och spridning
Regnstänk och i viss mån vind sprider sporer till nya plantor. Svampen gynnas av frodiga och ogräsrika bestånd. Den kan överleva på växtrester upp till tre år.
Kännetecken
På våren syns ett angrepp på de nedersta bladslidorna som bruna, ovala (medaljonglika) fläckar, som är 1–2 cm långa. Vid fuktig väderlek växer svampen igenom bladslidorna in på strået, som då försvagas. Detta kan leda till liggsäd. Senare blir fläckarna mer grå. Vid kraftiga angrepp växer fläckarna ihop. Då hindras transport av vatten och näring i plantan och det leder till vitaxighet.
Förväxlingsrisk
Rotdödare, skarp ögonfläck och stråfusarios
Namn på andra språk
Latin: Oculimacula yallundae (Pseudocercosporella herpotrichoides
Engelska: Eyespot
Svenska: stråknäckare, stråbasröta
Danska: knækkefodsyge, øjeplet
Finska: tyvilaikku