Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Trips Råg

picture:18.50153f511712beea81e411c3

Bekämpning

Bekämpningströskel
0,5-1 tripsar per strå innanför övre bladslidan, jämnt fördelat över fältet.
Bekämpningstidpunkt
DC 45-49.
Preparat dos
Mavrik 0,15-0,2 l/ha.
Bekämpningbehov
Skadorna blir störst vid torr och varm väderlek men skördeförlusterna blir i allmänhet måttliga. Bekämpningsbehovet är något mindre i råg än i rågvete

Biologi

Förekomst och betydelse
Angrepp är vanligast i råg, rågvete och höstkorn. Skadan är oftast måttlig, men under varma och torra förhållanden kan den bli betydande.
Biologi
Vuxna tripsar övervintrar i jorden. På våren lägger honorna ägg på värdväxten. Ofta utvecklas två generationer per år. Den första generationen lever på höstsäd och den andra på vårsäd.
Kännetecken
Den stora sädestripsen uppehåller sig under översta bladslidan och den lilla förekommer mest i axet. De vuxna, mörka tripsarna är 1–2 mm långa. Vingarna är smala och fransade men kan också vara förkortade eller saknas helt. Stora sädestripsens larv är vit med grått huvud medan lilla sädestripsens larv är gulaktig med mörkare huvud. Larverna är 0,5–1 mm långa. När tripsarna suger växtsaft ur cellerna, ljusnar den angripna vävnaden och lyser vit. Angrepp av den stora sädestripsen kan leda till att bladslidan och flaggbladet vissnar.
Förväxlingsrisk
Andra tripsarter och torkskador
Namn på andra språk
Latin: Limothrips denticornis
Engelska: barley thrips
Svenska: stora sädestripsen
Finska: viljaripsiäinen