Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Lin

Svartfläcksjuka Lin

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas.
Bekämpningstidpunkt
Senare delen av blomningen, DC 65-69, 8-9 enligt Turners utvecklingsskala.
Preparat dos
Amistar 0,8 l/ha eller Pictor Active 0,8-1,0 l/ha (UPMA, utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för båda produkterna).
Bekämpningbehov
Svartfläcksjuka är vanligt på utsädet. Den utsädesburna smittan kan leda till starkt reducerad uppkomst. Betning är oftast nödvändig för att kontrollera utsädessmittan. Svartfläcksjuka sprider sig ibland upp på övre blad och frökapslar vilket kan ge stora skördeförluster.

Betning
Dividend Formula M. Rekommendationen är att beta utsädet när 5 % eller mer av fröna är angripna av svartfläcksjuka.
Förebyggande åtgärder
• använd friskt utsäde eller beta vid behov