Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Lin

Linjordloppa Lin

picture:18.50153f511712beea81e41198

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Bekämpning kan vara motiverad då angreppen ser hotande ut, särskilt vid varm och torr väderlek. Undersök också gnagskador under jord, innan uppkomst, för att bedöma angrepp.
Bekämpningstidpunkt
Från hjärtbladsstadiet fram till tidigt örtbladsstadium. Angreppen kan komma mycket snabbt under varma och torra förhållanden.
Preparat dos
Mavrik 0,15-0,2 l/ha.
Bekämpningbehov
Betydelsen av angreppen varierar mycket både geografiskt och mellan år. Det är framförallt den större linjordloppan som orsakat angrepp, den mindre linjordloppan är mindre vanlig.
Förebyggande åtgärder
• sträva efter snabb och jämn uppkomst till exempel genom höstharvning och grund sådd
Namn på andra språk
Latin: Aphthona euphorbiae
Engelska: large flax flea beetle
Svenska: stora linjordloppan
Danska: stor hørjordloppe
Finska: tyräkkikirppa