Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Åkerbönor

Bönfläcksjuka Åkerbönor

picture:18.50153f511712beea81e41191

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas.
Bekämpningstidpunkt
DC 61-69. Vid bekämpning med hög dos i sen blomning kan avmognaden försenas.
Preparat dos
Elatus Era 0,4 l/ha eller Signum 0,5–0,75 kg/ha.
Bekämpningbehov
Bönfläcksjuka förekommer ibland men bekämpningsbehovet är mycket osäkert.
Förebyggande åtgärder
• använd friskt utsäde, riktvärde är utsäde med mindre än 5 % smitta.

Biologi

Förekomst och betydelse
Bönfläcksjuka är en vanlig svampsjukdom på åkerböna. Svalt och fuktigt väder är gynnsamt för angrepp, som kan ske tidigt på våren.
Biologi och spridning
Bönfläcksjuka sprids huvudsakligen med utsäde. Svampen växer från det smittade fröet upp på groddplantans stjälk och ger upphov till en fläck. I fläckarna bildas pyknidier (fruktkroppar), som innehåller konidier (sporer), vilka framför allt sprids med regnstänk till andra plantor. Svampen kan också leva kvar på växtrester av åkerböna i oplöjda fält. Det finns då en viss risk för spridning till intilliggande fält.
Kännetecken
Bönfläcksjuka angriper alla delar av plantan. På bladen syns runda, bruna eller grå fläckar, som kan bli upp till flera cm i diameter. Fläckarna är ofta något insjunkna. Karaktäristiskt är svampens pyknidier, som syns som små, svarta upphöjningar i fläckens mitt. Jämfört med de symtom på bladen, som orsakas av chokladfläcksjuka, är fläckarna färre och större. På stjälken är fläckarna långsträckta och mer oregelbundna jämfört med bladfläckar. De är också djupt insjunkna i vävnaden. På baljorna bildas mörka, djupt insjunkna, fläckar. Angripna frön får mörka fläckar och är oftast små och skrumpna.
Förväxlingsrisk
Bönbladmögel
Namn på andra språk
Latin: Ascochyta fabae
Engelska: Leaf and Pod Spot
Svenska: bönfläcksjuka
Danska: hestebønnebladplet
Norska: bønnevikkeflekk
Finska: härkäpavunlaikku