Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Åkerbönor

Bönbladlus Åkerbönor

picture:18.50153f511712beea81e400ac

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Riktvärde är 10-15 % angripna plantor. Bönbladlössen koloniserar ofta enstaka plantor. Även ärtbladlus kan förekomma.
Bekämpningstidpunkt
Bladlössen uppträder i samband med begynnande blomning.
Preparat dos
I första hand Teppeki* 0,14 kg/ha. Alternativt Mavrik 0,15–0,2 l/ha. I odlingar för humankonsumtion och utsäde är Nexide 0,06 l/ha ett alternativ (UPMA, Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden).

*Teppeki ska registreras om senast 2024-08-31, se www.kemi.se.
Bekämpningbehov
I Sydsverige finns årligen enstaka fält med bekämpningsbehov. Allmänt bekämpningsbehov med starka angrepp förekom 2012 i Sydsverige. I Mellansverige har det hittills varit sällsynt med angrepp som kräver bekämpning.

Biologi

Förekomst och betydelse
Bönbladlus (syn. betbladlus) angriper åkerböna, sockerbeta och potatis. Ett flertal örtogräs är också värdväxter. Bönbladlusen koloniserar ofta den övre delen på enstaka plantor. Angrepp är vanligast i södra Sverige. Kraftiga angrepp ger stor skördeförlust.
Biologi
Bönbladlusen värdväxlar och har framför allt benved som vintervärd, men även olvon. Bladlusen övervintrar som ägg, som läggs i barksprickor eller intill knoppar på växten. Efter en eller två generationer på vintervärden får de flesta lössen vingar och migrerar (flyttar) då till sommarvärdar, som åkerböna. Bönbladlusen kan sprida mer än 30 olika virussjukdomar.
Kännetecken
Bönbladlusen är cirka 2 mm lång och vanligast mattsvart. Den runda kroppen är längre än antennerna. Ibland har vissa individer, särskilt i större kolonier, vita, mjölaktiga fläckar av vax på ryggen.
Förväxlingsrisk
Ärtbladlus
Namn på andra språk
Latin: Aphis fabae
Engelska: black bean aphid (blackfly)
Svenska: betbladlus (bönbladlus)
Danska: bedebladlus
Norska: betebladlus
Finska: juurikaskirva