Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Betfluga Sockerbetor

picture:18.387a82451207c0cff0880001513/Betfluga-minor.jpg

Bekämpning

Bekämpningströskel

Första generationen

Begynnande stora minor på vartannat blad tills betorna har 6-8 örtblad, DC 16-18. Därefter tolereras större angrepp.

Andra generationen

Saknas. Under juli till augusti kan 50 % kraftigt angripna blad accepteras innan bekämpning sätts in.

Bekämpningstidpunkt
När äggen börjar kläckas och de första minorna i bladen syns (1:a generationen).
Preparat dos
Gauchobetningen är mycket effektiv och bekämpning är endast aktuell i undantagsfall. Främst under mycket torra år. Pyretroid kan användas.
Bekämpningbehov
Vanligen litet eftersom utsädet betas vilket ger plantorna ett bra grundskydd. Stora minor bildas sällan. Under 2005 (södra Skåne) och 2006 (mer allmänt) förekom starka skördereducerande angrepp innan Gaucho-betningen var allmän.
Förebyggande åtgärder
• använd betat utsäde
Namn på andra språk
Latin: Pegomya hyoscyami
Engelska: mangold fly (beet fly) larva=beet leaf miner
Svenska: betfluga
Danska: bedeflue
Norska: beteflue
Finska: juurikaskärpänen