Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Bladlus Sockerbetor

picture:18.387a82451207c0cff0880001512/bet-b%EF%BF%BDnbladlus+3.jpg

Bekämpning

Bekämpningströskel
Betbladlus

20 svarta löss/planta eller koloniserande löss (dvs. minst 10 löss/planta) på 40 % av plantorna.

Persikbladlus

0,25 ovingade gröna löss/planta. Denna tröskel avser risken för virusspridning. Gäller endast då persikbladlus konstaterats i fältet.

Bekämpningstidpunkt
Oftast andra halvan av juni och början av juli. Normalt brukar ett sammanbrott av populationen av betbladlöss ske kring mitten av juli.
Preparat dos
I undantagsfall vid mycket stora och sena angrepp. Använd pyretroid.

Pyretroider är kontaktverkande och kan därför ge otillräcklig effekt på löss som sitter väl gömda nere i bladrosetten. Ju senare angrepp desto mer skyddande bladmassa.

För närvarande (mars 2018) finns det inget selektivt bladlusmedel registrerat för användning i sockerbetor.
Bekämpningbehov
Eftersom allt sockerbetsfrö är betat med Gaucho är bekämpningsbehovet normalt litet. Betningen har en bra långtidseffekt mot bladlöss. Bekämpningsbehovet mot bladlöss har därför minskat betydligt. Lokalt kan det finnas ett behov av bekämpning mot betbladlus enstaka torra år då plantans upptag av betningsmedlet kan vara lågt.

Persikbladlusen har betydelse endast som spridare av bet-virusgulsot (BYV). Den sprider även mild betvirusgulsot (BMYV). Förekomsten av BMYV är oftast liten i Sverige.
Namn på andra språk
Latin: Aphis fabae
Engelska: black bean aphid (blackfly)
Svenska: betbladlus (bönbladlus)
Danska: bedebladlus
Norska: betebladlus
Finska: juurikaskirva