Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Jordloppa Sockerbetor

picture:18.387a82451207c0cff0880001514/Betjordloppa.jpg

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Vid förekomst av jordloppor i fältet och angrepp på betorna, kan bekämpning vara aktuell. Jordloppor kräver höga temperaturer och soligt väder, och kan under dessa förhållanden orsaka stor skada på kort tid.
Bekämpningstidpunkt
Betplantan är mest känslig under uppkomsten och angrepp efter hjärtbladstadiet har mindre betydelse. Efter betornas 2-4-bladsstadium, DC 12-14, är bekämpning inte aktuell.
Preparat dos
I första hand betning med Gaucho, som ger ett bra grundskydd. Vid mycket kraftiga angrepp, använd en pyretroid
Bekämpningbehov
Det är främst betjordloppan som orsakar problem. Stora angrepp är relativt ovanliga.
Förebyggande åtgärder
• använd betat utsäde
Namn på andra språk
Latin: Chaetocnema concinna
Engelska: mangold flea beetle (mangel flea beetle)
Svenska: betjordloppa
Danska: bedejordloppe
Norska: betejordloppe
Finska: juurikaskirppa