Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Skadedjur på groddplantorna Sockerbetor

picture:18.37e9ac46144f41921cd8ac4/s0007_207A.jpg

Bekämpning

Bekämpningströskel
Hoppstjärtar, dvärgfotingar, tusenfotingar, lilla betbaggen, Clivina fossor m.fl

Saknas.

Preparat dos
Skadedjuren bekämpas genom betning. Betningsmedel innehållande imidakloprid eller tiametoxam ger god effekt. Alla sorter är betade med Gaucho, förutom en sort betad med Cruiser + Force, som ger ett bra insektsskydd på fält med normalt till högt insektstryck. En kombination av olika odlingsmetoder och utsädesbetning ger bäst effekt.
Bekämpningbehov
Uppkomstskadegörare förekommer i större eller mindre utsträckning i alla betfält. Därför görs en generell insektsbetning. De vanligaste skadedjuren är hoppstjärtar, dvärgfotingar, mångfotingar, lilla betbaggen, mörk mullvadslöpare m.fl.
Betning
Uppkomstskadegörare förekommer i större eller mindre utsträckning i alla betfält, varför generell insektsbetning tillämpas.
Förebyggande åtgärder
• optimera jordbearbetning, såtidpunkt och sådjup för att få en snabb uppkomst
• tillför stallgödsel eller plöj ner halm
för att minska risken för angrepp, det ger skadedjuren alternativ föda