Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Stinkfly Sockerbetor

picture:18.5fe620a913671cf1a6b8000160/VSInfo_Stinkfly.jpg

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Bekämpning måste ske förebyggande.
Bekämpningstidpunkt
Från uppkomsten fram till maj månad.
Preparat dos
Betningen är effektiv. Det innebär att bekämpning med pyretroid endast är aktuell i undantagsfall.
Bekämpningbehov
Med betat frö är större angrepp som kräver ytterligare bekämpning ovanliga.
Förebyggande åtgärder
• använd betat utsäde
Namn på andra språk
Latin: HETEROPTERA
Engelska: bugs
Svenska: stinkflyn
Danska: tæger
Norska: teger
Finska: luteet