Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Åkertrips Sockerbetor

Bekämpning

Bekämpningströskel
Trips eller tripsskador på 50 % av plantorna i tidigt stadium. Det är svårt att fastställa behovet på grund av åkertripsens ringa storlek samt att de ibland uppehåller sig under markytan.
Bekämpningstidpunkt
Betning och eventuell bekämpning under de första veckorna efter uppkomst.
Preparat dos
I första hand betning med Gaucho. Det ger ett bra grundskydd. Vid mycket kraftiga angrepp, använd en pyretroid
Bekämpningbehov
Betning med effektiva preparat har lett till att ytterligare tripsbehandlingar sällan är motiverade. En varm och torr sommar som följs av en torr höst leder till uppförökning av åkertripsen. Det ökar risken för angrepp året därpå.
Förebyggande åtgärder
• använd betat utsäde

Biologi

Förekomst och betydelse
Åkertripsen förekommer på ett stort antal odlade och vilda växter, som raps, lin, sockerbetor och ärter. Tidiga angrepp på groddplantor kan resultera i att plantornas tillväxt blir starkt hämmad.
Biologi
Åkertripsen har två generationer per år. Den första övervintrar som fullbildad i marken och kommer fram tidigt på våren. Eftersom åkertripsen inte kan flyga, är den beroende av att det finns lämplig föda i närheten. Den andra generationen, som uppträder under högsommaren, kan däremot flyga.
Kännetecken
Den smala, mörkbruna insekten är cirka 1 mm lång. Larven är först vitgul och senare orangegul. Vid tidiga angrepp på oljeväxter blir bladen sked- eller skålformade och tillväxten hämmas. Angripen vävnad blir ofta silverskimrande.
Förväxlingsrisk
Det finns ingen risk för förväxling.
Namn på andra språk
Latin: Thrips angusticeps
Engelska: field thrips (cabbage thrips) (flax thrips)
Svenska: åkertrips
Danska: kåltrips
Finska: peltoripsiäinen