Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Bladfläcksvampar Sockerbetor

Bekämpning

Bekämpningströskel
Gör en sammantagen bedömning av svampangreppen (betrost, mjöldagg och bladfläcksvampar). Bedöm 33 blad (mellanbladen, inte de yttersta och inte de innersta) per fält. Varje blad med minsta lilla bladfläck, oavsett vilken eller vilka sjukdomar, räknas som angripet. Bekämpningströskeln är uppnådd då ett blad av 33 är angripet (3 %).
Bekämpningstidpunkt
För att uppnå bästa effekt är det mycket viktigt att bekämpning utförs vid uppnådd bekämpningströskel. Preparaten har ingen kurativ verkan.
Preparat dos
Comet Pro 0,3-0,6 l/ha. Max två behandlingar per gröda.

Om smittotrycket är fortsatt högt, i mottagliga sorter och vid sen upptagning, rekommenderas en uppföljande behandling efter ca tre veckor.

Uppföljande behandling
• Comet Pro 0,3-0,6 l/ha
• Armure 0,6 l/ha
• Comet Pro 0,15-0,3 + Armure 0,15-0,3 l/ha

Växling eller blandning av preparat rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling. Armure tillhör en annan preparatgrupp, men är något svagare på rost. Den högre dosen används om rostangreppen är tidiga och kraftiga. Även Bolt och Acanto* får användas i sockerbetor, men har främst effekt på mjöldagg.

*) Acanto är avregistrerat men får användas t.o.m. 2018-11-30.
Bekämpningbehov
Flera svampar orsakar bladfläckar i betor. Bladfläcksvamparna är Ramularia beticola, Cercospora beticola och Stemphylium beticola. Det är viktigt att anpassa bekämpningstidpunkt och dos efter smittotryck. Aktuell information om angreppsutveckling och sorter finns på hemsidan för Nordic Sugar, www.sockerbetor.nu

Utvecklingen av de olika svamparna beror på väderlek, plats och betsort. Komplettera därför med kontroll av eget fält regelbundet. Vid tidiga angrepp och planerad sen skörd kan två, eller i undantagsfall tre, behandlingar vara motiverade. Bevattning gynnar angrepp av Ramularia.
Förebyggande åtgärder
• välj en motståndskraftig sort. Bäst motståndskraft mot betrost har sorterna Daphna och Cantona KWS
• bäst motståndskraft mot mjöldagg har sorten Selma KWS
• bäst motståndskraft mot Ramularia har sorterna Selma KWS och Cantona KWS