Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Åkerbönor

Randig ärtvivel Åkerbönor

picture:18.50153f511712beea81e401bd

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Stora mängder vivlar som angriper plantan i samband med uppkomst eller äter på små plantors inre bladdelar kan motivera bekämpning vid torrt och varmt väder.
Bekämpningstidpunkt
Från hjärtbladsstadium (DC 10) fram till dess att plantorna har ett par bladnivåer.
Preparat dos
I odlingar för humankonsumtion eller utsäde är Nexide 0,06 l/ha ett alternativ (UPMA, Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden). I odlingar för foder finns för närvarande inga godkända preparat som kan användas i kritiska stadier.
Bekämpningbehov
Bekämpning är sällan aktuell. Betydelsen är inte helt utredd. Sannolikt kan plantan kompensera även för starka bladangrepp.
Förebyggande åtgärder
• sträva efter snabb och jämn uppkomst genom till exempel höstharvning och inte alltför tidig sådd.

Biologi

Förekomst och betydelse
Den randiga ärtviveln förekommer på vilda och odlade baljväxter men föredrar ärter under vår och sommar. Om väderleken är varm och torr och grödans tillväxt är långsam, kan groddplantor skadas allvarligt.
Biologi
Viveln övervintrar som fullvuxen i vallar och behöver en temperatur på 18 ˚C eller varmare för att flyga till ärtfälten. Äggen läggs i jorden tidigt på säsongen. Efter kläckningen söker sig larverna ned till ärternas rotknölar. En ny generation kommer fram under sensommaren.
Kännetecken
Den vuxna skalbaggen är 4–5 mm lång med ett brett snyte (utdragen del av huvudet). Kroppen är täckt med bruna och grå hårfjäll i längsgående strimmor. Längs bladkanterna syns gnagskador, som den vuxna viveln gjort. På grund av sitt utseende kallas gnaget för kugghjulsgnag. Larverna livnär sig på rötterna, speciellt på bakterieknölarna.
Förväxlingsrisk
Det finns ingen risk för förväxling.
Namn på andra språk
Latin: Sitona lineatus
Engelska: pea and bean weevil
Svenska: randig ärtvivel
Danska: stribet bladrandbille
Norska: ertesnutebille
Finska: juovahernekärsäkäs