Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Åkerbönor

Bönrost Åkerbönor

picture:18.50153f511712beea81e40237

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas.
Bekämpningstidpunkt
DC 61-69. Vid bekämpning med hög dos i sen blomning kan avmognaden försenas.
Preparat dos
Signum 0,5–0,75 kg/ha eller Elatus Era 0,4 l/ha.
Bekämpningbehov
Bönrost angriper ofta sent på säsongen och har därför troligen liten betydelse. Erfarenheterna av bekämpning av bönrost är mycket begränsade i Sverige.

Biologi

Förekomst och betydelse
Bönrost angriper åkerböna. Angreppet förekommer oftast sent på säsongen och blir sällan särskilt stort. Skördepåverkan är därför liten, men vid ökad odling och varmare klimat kan skörden påverkas mer negativt.
Biologi och spridning
Bönrost har fem olika sporformer men till skillnad mot många andra rostarter sker ingen värdväxling. Svampen övervintrar på växtrester i fält. Bönrost sprids med vinden inom och mellan fält. Spridning kan ske långa sträckor.
Kännetecken
Angreppet börjar vanligtvis på de blad, som sitter mitt på, eller på den nedre delen av plantan. Tidiga symtom är orange till röda prickar. Det är pustlar (samlingar av sporer), som är 1–2 mm i diameter. Senare bleknar bladvävnaden runt omkring pustlarna till ljusgulaktiga ringar. Vid kraftiga angrepp torkar bladen ut och vissnar ned. Även stjälkarna kan angripas.
Förväxlingsrisk
Det finns ingen risk för förväxling.
Namn på andra språk
Latin: Uromyces viciae-fabae
Svenska: åkerbönsrost