Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Gulstrimsjuka Råg

picture:18.50153f511712beea81e4115b

Bekämpning

Förebyggande åtgärder
Sjukdomen är mycket ovanlig i råg men kan förekomma. Sjukdomen kan förebyggas genom att undvika råg efter höstsäd och gräsvall. En förutsättning är också att fältet är fritt från kvickrot. Kalkning, noggrann nedplöjning av halm, samt dränering av vattensjuka områden är andra förebyggande åtgärder.

Biologi

Förekomst och betydelse
Svampen angriper främst rågvete och höstvete, men all höstsäd angrips, liksom vilda och odlade gräs. Ofta är det fläckvisa angrepp i fält, men allvarligare angrepp har förekommit.
Biologi och spridning
Svampen överlever cirka tre år på skörderester i jorden. Infektion sker via rötter som skadats, till exempel genom uppfrysning. Angrepp medför att vatten- och näringstillförseln stoppas i växten, främst vid noderna.
Kännetecken
Tidiga symtom är tydliga gula strimmor på bladen. Angreppet medför förkortade strån, mörkfärgade noder och vitaxighet. Symtomen börjar på de nedre bladen och sprider sig uppåt.
Förväxlingsrisk
Rotdödare (vitaxighet), stråknäckare (vitaxighet) och vetedvärgsjuka
Namn på andra språk
Latin: Hymenula cereali
Engelska: Cephalosporium Stripe
Svenska: gulstrimsjuka
Danska: hvedegulstribe