Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Ärter

Ärtrotröta Ärter

picture:18.50153f511712beea81e41162

Bekämpning

Förebyggande åtgärder
Det är den allvarligaste sjukdomen på ärter. Den kan motverkas genom en växtföljd med minst 7-8 år mellan ärtgrödorna och väldränerade fält. På dåligt dränerade jordar bör antalet år mellan ärtgrödorna ökas ytterligare. Jordtest ger en uppskattning av infektionsgraden. Även lusern, vicker, gul sötväppling samt brun böna och andra bönor inom släktet Phaseolus angrips.

Biologi

Förekomst och betydelse
Främst angrips ärter, men även vicker, gul sötväppling, lusern samt bönor, som brytbönor och bruna bönor, kan infekteras. Angrepp gynnas av fuktig väderlek, blöta markförhållanden, lågt kalciumtal och ett lågt pH-värde. Symtomen syns oftast inte förrän under andra halvan av juni men kan ses tidigare. Ärtrotröta förekommer i hela landet och kan ge allvarliga skördeförluster.
Biologi och spridning
A. euteiches överlever som vilsporer (oosporer) i jorden. Sporer, i tillräcklig mängd för att kunna orsaka betydande angrepp, kan finnas kvar i fältet i minst femton år. Uppförökningen av smitta beror på hur ofta mottagliga grödor odlats på fältet och på hur stora angreppen varit då.
Kännetecken
Vid tidiga symtom blir rötterna halmfärgade och senare bruna. Rötternas yttre cellager förstörs, liksom rothår och finare rötter. Vid kraftiga angrepp gulnar först de nedre bladen. Angreppet från rötterna sprider sig ett par centimeter upp på stjälken. Senare vissnar hela plantan på grund av närings- och vattenbrist.
Förväxlingsrisk
Phytophthora-rotröta och övriga rotrötesvampar, exempelvis -- Fusarium spp. -- Pythium spp. -- Rhizoctonia solani -- Thielaviopsis basicol
Namn på andra språk
Latin: Aphanomyces euteiches
Engelska: Root Rot of Peas
Svenska: vissnesjuka, ärtrotröta, midsommarsjuka
Danska: rodbrand
Norska: ertevisnesjuke
Finska: herneenlakastumistauti