Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Åkerbönor

Bönsmyg Åkerbönor

picture:18.50153f511712beea81e40749

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas
Bekämpningbehov
Bekämpningsbehovet är inte helt klarlagt. Bönsmyg förekommer främst där odling av åkerböna är vanlig. En eventuell bekämpning sätts in mot äggläggande honor. För att få effekt av bekämpningen krävs det att de är aktiva i fält. Äggläggningen sker främst på de tidiga baljorna vid temperaturer över 20 ºC under minst två dagar i rad och uppehållsväder. Under 2019 gjordes bekämpningsförsök med Biscaya och Mavrik vilka gav svaga effekter. Erfarenheter från Lettland pekar åt samma håll. I praktisk odling har det förekommit bekämpningar med mycket varierande resultat. Mavrik och
Nexide är de enda preparaten registrerade mot skadeinsekter i åkerböna. Nexide har ett UPMA (utvidgat
produktgodkännande för mindre användningsområden)
i odlingar för humankonsumtion och utsäde. Effekten
är osäker och rekommendationer mot bönsmyg saknas.

Förebyggande åtgärder
• använd utsäde fritt från bönsmyg

Biologi

Förekomst och betydelse
Bönsmygens värdväxter är åkerböna, andra bönarter, ärter och lupiner. Sedan flera år har angrepp uppmärksammats i utsädesodlingar av åkerböna, främst i Skåne och Västra Götalands län. Med ökad odling av åkerböna kan bönsmygen bli en besvärlig skadegörare.
Biologi
Bönsmygen är en skalbagge, som troligen har kommit till Sverige med importerade bönor. Den har en generation per år. Skalbaggen övervintrar som fullvuxen, antingen som frilevande eller i bönor. Frilevande individer övervintrar på skyddade platser, exempelvis under trädbark eller i förna (lager på marken som består av organiskt material). Bönsmygen lämnar vintervilan under senare delen av våren. Skalbaggen livnär sig på pollen och nektar men kan även äta blad och blommor. I samband med blomning eller något tidigare kan den observeras i åkerbönor. Honorna lägger ägg på baljorna. Efter kläckningen borrar sig larverna genom baljorna och in i fröna där de utvecklas till fullbildade insekter. Skadan syns som små hål i fröna vilket medför försämrad foder- och utsädeskvalitet. Bönsmygen sprids till nya platser med utsäde.
Kännetecken
Bönsmygen är en 3–5 mm lång skalbagge med äggformad kropp. Täckvingarna är svarta med ljusa hår, vilket ger ett fläckigt utseende. Huvudet är litet och något avsmalnande bakom ögonen. Frambenen och den innersta delen på antennerna är gulröda. Larven är vitgul med brunt huvud. Den blir upp till 6 mm lång och har inga ben. Ett tydligt kännetecken är hål i bönorna.
Förväxlingsrisk
Det finns ingen risk för förväxling.
Namn på andra språk
Latin: Bruchus rufimanus
Engelska: bean (seed) beetle
Svenska: bönsmyg
Danska: bønnefrøbille
Finska: härkäpapupiilokas