Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Ärter

Ärtfläcksjuka Ärter

picture:18.50153f511712beea81e4114a

Bekämpning

Betning
Sjukdomen orsakas av flera olika svampar, det s.k. Ascochyta-komplexet. Angreppet påverkar grobarheten. Svamparna ger även upphov till svarta stjälkbaser samt svarta fläckar på stam, blad, baljor och frö. Det biologiska betningsmedlet Cedres*s har effekt och används framför allt i konservärt.


*Cedress ska registreras om senast 2024-04-30, se www.kemi.se för beslut

Biologi

Förekomst och betydelse
Risken för angrepp är störst vid varma och fuktiga förhållanden och om utsädet skördats i fuktigt väder. Vid kraftiga angrepp kan skördeförlusterna bli betydande, och för konservärt och matärt kan fläckar på fröna ge en försämrad kvalitet. Utsädessmitta kan leda till försämrad grobarhet.
Biologi och spridning
Alla tre arterna är utsädesburna. Dessutom kan M. pinodes och P. medicaginis var. pinodella överleva som klamydosporer (vilsporer) i jorden. Under säsongen sprids sporer från pyknidier (fruktkroppar) i fläckar på plantor eller från skörderester. Spridning sker främst via regnstänk, men M. pinodes kan även spridas med vinden.
Kännetecken
Skador och fläckar syns på rötter, stjälkar, blad, baljor och frön. Det är främst P. medicaginis var. pinodella, som orsakar mörkfärgning av rötter och stjälkbaser. På blad och baljor ger den små, väl avgränsade, svarta fläckar. A. pisi orsakar lite nersjunkna, ojämnt runda fläckar med en mörk ytterkant, ofta med svarta prickar i mitten (pyknidier). De bruna till svarta fläckarna på blad och stjälkar av M. pinodes kan ha oregelbunden form och ge ett småprickigt intryck.
Förväxlingsrisk
Rotröta, Fusarium spp. (symtom på stjälkbaser) och ärtrotröta
Namn på andra språk
Latin: Ascochyta pisi (Didymella pisi)
Engelska: Leaf Stem and Pod Spot
Svenska: ärtfläcksjuka
Danska: ærtesyge
Norska: erteflekk
Finska: herneenlaikku