Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Brunfläcksjuka Råg

picture:18.50153f511712beea81e401db

Bekämpning

Bekämpningströskel
Se bladfläcksvampar i råg

Biologi

Förekomst och betydelse
Brunfläcksjuka angriper vete under regniga och varma somrar. Mindre angrepp kan förekomma i korn och havre vissa år. Angrepp är vanligast på lättare jordar. Sjukdomen har minskat i betydelse under ett antal år, men den har förekommit på en del platser i Svealand de senaste åren.
Biologi och spridning
Den viktigaste smittkällan är halm- och stubbrester där svampen överlever. Även utsädessmitta förekommer. Smittspridning sker främst med regnstänk. Optimal temperatur är 20–27 ˚C och inkubationstiden (tidsperioden från smitta till symtom) är 8–16 dagar.
Kännetecken
De första symtomen är gulbruna, linsformade bladfläckar på äldre blad. Senare syns mer sammanhängande partier av långsträckta fläckar. Axangrepp ger en mörkbrun missfärgning på främst skärmfjällets övre del. Kraftiga angrepp ger skrumpna kärnor. Om utsädet är smittat missfärgas koleoptil och groddplanta.
Förväxlingsrisk
kornets bladfläcksjuka (fläcktypen, korn), svartpricksjuka (vete) och vetets bladfläcksjuka
Namn på andra språk
Latin: Parastagonospora nodorum
Engelska: Leaf and Glume Blotch
Svenska: brunfläcksjuka
Danska: hvedebrunaks, hvedebrunplet
Norska: hveteaksprikk
Finska: vehnänlehti- ja tähkälaikku