Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Ärter

Ärtmjöldagg Ärter

picture:18.50153f511712beea81e41156

Bekämpning

Biologi

Förekomst och betydelse
Ärtmjöldagg angriper endast ärter och plantorna drabbas vanligtvis sent under växtsäsongen. Svampen gynnas av kombinationen varma dagar och kalla nätter med mycket daggbildning. Angreppet kan se allvarligt ut men har oftast liten påverkan på skörden.
Biologi och spridning
Svampen övervintrar på infekterade växtrester. Mycel (nätverk av svamptrådar) utvecklas på växten och bildar sporer, som sprids med vinden.
Kännetecken
Tidiga angrepp syns som små, gråvita beläggningar. Vid kraftiga angrepp kan plantorna vara täckta av en puderaktig beläggning, som består av svampens sporer. Mot slutet av säsongen bildas små, svarta fruktkroppar (kleistothecier) i mycelet.
Förväxlingsrisk
gråmögel och ärtbladmögel
Namn på andra språk
Latin: Erysiphe pisi
Engelska: Powdery Mildew
Svenska: ärtmjöldagg
Danska: ærtemeldug
Norska: ertemjøldogg
Finska: herneenhärmä