Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Ärter

Ärtgallmygga Ärter

picture:18.50153f511712beea81e4114b

Bekämpning

Biologi

Förekomst och betydelse
Allvarliga angrepp är ovanliga men kan förekomma i områden med intensiv ärtodling.
Biologi
Larven övervintrar i marken och kläcks under försommaren i fält där ärter odlats föregående år. Myggan flyger endast kortare sträckor och lägger sedan ägg i blomknoppar och skottspetsar. Efter ett par dagar kläcks ett stort antal små, vita larver, som suger näring i blomknopparna. Larverna förpuppas till slut i marken. En ny generation myggor lägger ägg och de kläckta larverna kan skada baljorna.
Kännetecken
Den fullbildade, grå myggan är cirka 2 mm lång. Larverna gör att angripna knoppar och skott sväller upp på ett karaktäristiskt sätt. Vid kraftiga angrepp uteblir blomningen. Om skottspetsen angrips avstannar längdtillväxten och plantorna får ett hoptryckt utseende. Andra generationen orsakar missbildade baljor.
Förväxlingsrisk
Det finns ingen risk för förväxling.
Namn på andra språk
Latin: Contarinia pisi
Engelska: pea midge
Svenska: ärtgallmygga
Danska: ærtegalmyg
Norska: ertegallmygg
Finska: hernesääski