Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Ärter

Bomullsmögel Ärter

picture:18.50153f511712beea81e40747

Bekämpning

Biologi

Förekomst och betydelse
Bomullsmögel kan angripa oljeväxter, baljväxter, potatis och solros samt många ogräs, som tistlar, målla, lomme och baldersbrå. Risken för angrepp är särskilt stor på fält där kraftiga angrepp förekommit de senaste tio åren. Riklig nederbörd och fukthållande bestånd gynnar svampen. Förutom skördeförluster kan svampen orsaka låg grobarhet hos utsäde. Allvarliga skördeförluster är ovanligt.
Biologi och spridning
Svampen överlever i marken med vilkroppar (sklerotier). När det är varmare än 10 °C i jorden och marken är fuktig, gror sklerotierna och det bildas orangebruna fruktkroppar (apothecier), som är 6–15 mm. Från dessa sprids sporer med vinden.
Kännetecken
Angrepp syns genom att plantor, enskilda eller gruppvis, gulnar för att senare brådmogna. På plantorna syns vitt, bomullsliknande mycel (nätverk av svamptrådar). Senare på säsongen bildas svarta sklerotier i stjälkar och baljor.
Förväxlingsrisk
Gråmögel ochärtbladmögel
Namn på andra språk
Latin: Sclerotinia sclerotiorum
Engelska: Sclerotinia Disease
Svenska: bomullsmögel, rotfruktsröta
Danska: storknoldet knoldbægersvamp
Norska: storknollet råtesopp
Finska: pahkahome