Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Rödsot Råg

picture:18.50153f511712beea81e40213

Bekämpning

Bekämpningbehov
Rödsot kan förekomma i råg, men i mindre omfattning än i höstvete och höstkorn. För mer information, se Rödsot under vete och korn.

Biologi

Förekomst och betydelse
Skadorna blir normalt störst i höstkorn och höstvete, därefter rågvete och råg. I vårsäd blir skadorna oftast störst i havre. Vid tidig smitta kan skördeförlusterna bli stora. Under milda höstar i kombination med mycket bladlöss i höstsäden, kan viruset (som överförs av bladlöss) medföra mycket stora skador.
Biologi och spridning
Sjukdomen orsakas av flera olika virus. De överförs endast av bladlöss, främst havrebladlus och sädesbladlus. För att bladlöss ska bära på virus måste de först suga på smittade gräsplantor eller smittad spillsäd. Det förekommer ingen jordsmitta eller utsädessmitta.
Kännetecken
Korn: Angripna plantor får gulfärgade bladspetsar och det kan också bildas gula strimmor längs bladnerverna. Vete: Bladen kan färgas gula eller röda. Havre: Bladen rödfärgas. Gemensamt för alla stråsädsslag är att angripna plantor blir små och eftersatta, rotutvecklingen hämmas och axen blir små med förkrympta kärnor. I allvarliga fall uteblir axgången. Angreppen uppträder ofta fläckvis i höstsådda fält.
Förväxlingsrisk
Skador i markens struktur, stress och växtnäringsbrist