Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Klöverfrö

Rost Klöverfrö

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas
Bekämpningstidpunkt
Mitten av juni prövat i försök.
Preparat dos
Folicur Xpert 0,5 l/ha (UPMA, Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden). Behandlad gröda får inte användas till foder.
Bekämpningbehov
Rost förekommer i röd-, vit- och alsikeklöver men är sällan allvarlig. Det finns få försök. Folicur gav 20 % merskörd vid 20 % rostangrepp i försök på Bornholm 2006.