Registrera ny användare steg 1 av 2

Din epostadress kan bara vara knuten till ett konto. Om du har projekt för fler än en organisation bör du ha en epostadress och och ett konto för varje organisation.
AvbrytKontaktperson:

Eva Dahlberg 036-15 51 76, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se