Bränning av åkerholmar i slättbygd för biologisk mångfald

Haldén, Petter

2012

2014

ÅrAnslag
2012265710
2013252495
2014217000

Ett rikt odlingslandskap

På gårdar i slättbygd i Mälardalen som deltar i projektet ”Fågelskådare och Lantbrukare i Samarbete” (FOLS) vill vi undersöka effekterna på fåglar, växter och insekter av bränning som restaureringsmetod på åkerholmar 100-1000 m2 stora.Petter Haldén, HS Konsult AB
tel 0703 38 55 58
epost petter.halden@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping