Bekämpning av bladlöss i ekologisk spannmål och trindsäd

Redner, Anna

2013

2013

ÅrAnslag
2013183000

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa
Giftfri miljö

Fältförsök med raptol, såpa och vegetabilisk olja i olika doser och upprepningar för att bekämpa bladlöss i ekologisk odling av spannmål och trindsäd. S.Anna Redner, HS Konsult AB
tel 019-603 27 16 el 070-329 17 83
epost anna.redner@hush.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping