Produktionskostnad för planterad och sådd lök

Björkholm, Anna-Mia

Per Hansson

2013

2013

ÅrAnslag
201359910

Giftfri miljö

Projektet kommer att sammatsälla och presentera produktionskostnader för planterad och sådd lök. Planterad lök är ett intressant alternativ sett ur ett IPM-perspektiv eftersom det möjliggör minskade insatser av kemiska bekämpningsmedel. Materialet kommer göras tillgängligt för producenter, rådgivare och andra inom branschen.Anna-Mia Björkholm, Hushållningssällskapet i Kristianstad
tel 044-229921
epost Anna-Mia.Bjorkholm@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping