Mekanisk eller kemisk ogräsbekämpning i potatis - fördelar och nackdelar

Olsson, Maria

2013

2013

ÅrAnslag
201374200

Giftfri miljö

Kemisk ogräsbekämpning är den vanligaste förekommande bekämpningsformen i potatisodling. Trots detta finns flera olika mekaniska sätt att bekämpa ogräs i potatis. Vi önska göra en biologisk och ekonomisk jämförelse mellan kemisk ogräskontroll och ökad mekanisk kontroll genom litteraturstudie av vilka maskinsystem som finns tillgängliga, deras dokumenterade effekt samt var ekonomiskt optimum finns, endast kemisk bekämpning, endast mekanisk bekämpning eller en kombination?Maria Olsson, Hushållningssällskapet i Kristianstad
tel 0708945370
epost maria.olsson@hush.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping