Kvävestrategi och tidpunkt i höstraps

Johansson, Evelin

Erik Jönsson

2018

2020

ÅrAnslag
201880000
201981000

Ingen övergödning

Utförande av fältförsöksserie med olika tidpunkter för applicering av kvävegödsel till höstraps. Försöken läggs ut på 6 platser runt om i Sverige, varav tre i Skåne och 3 i Mellansverige. För detaljer, se bifogat PM.Evelin Johansson, Hushållningssällskapet Västra
tel 0705224878
epost evelin.johansson@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping