Kvävestrategi och tidpunkt i höstraps

Jönsson, Erik

2018

2020

ÅrAnslag
201880000
201981000

Ingen övergödning

Utförande av fältförsöksserie med olika tidpunkter för applicering av kvävegödsel till höstraps. Försöken läggs ut på 6 platser runt om i Sverige, varav tre i Skåne och 3 i Mellansverige. För detaljer, se bifogat PM.Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg
tel 051124832
epost erik.jonsson@hushallningssallskapet.se

Tillbaka


Kontaktperson:

Eva Dahlberg 036-15 51 76, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se