Begränsa hotet av svartrost på vete i ekologisk odling

Berlin, Anna

Björn Andersson

2018

2018

ÅrAnslag
2018300000

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Svartrost har länge setts som veteodlingens böldpest - en gång en fruktad växtsjukdom som sedan länge övervunnits och knappt var värd någon uppmärksamhet. Under sommaren 2017 inträffade ett kraftigt utbrott i vete i Uppland, och vi är nu rädda för att sjukdomen har kommit tillbaka till Sverige. Svartrost (Puccinia graminis) är globalt sett en av de allvarligaste sjukdomarna på vete. Skördeförluster upp till 30 % av förväntad skörd är vanlig i obehandlade fält.
Syftet med projektet är att bidra till en ökad odlingssäkerhet av ekologiskt producerat vete. Vi kommer att använda prover från svartrost-utbrottet i Uppland och identifiera de vanligaste svartrost-raserna. Dessa raser kommer att användas för att screena de vetesorter som odlas ekologiskt i Sverige, vilket kommer ge svar på vilka av de tillgängliga vetesorterna som är resistenta och mest lämpliga att odla. Dessutom kommer samlingar av svartrost på den alternativa värden berberis att utföras. De olika provernas genetiska släktskap kommer att undersökas för att förstå den fruktade vetesjukdomens epidemiologi. Med detta som bas kommer en optimerad bekämpningsstrategi att utvecklas och de mest lämpliga odlingsråden göras tillgängliga för odlarna. Att identifiera resistenta sorter är av särskild vikt för ekologisk veteproduktion, eftersom det i denna typ av odling saknas andra möjligheter att skydda grödan mot angrepp när sjukdomen finns i ett område.Anna Berlin, SLU. Inst. f. skoglig mykologi och patologi
tel 018-671579
epost anna.berlin@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping