Namn på nordiska växtskadegörare Login

Sök namn på olika växtskadegörare

NBA linje
  skadegorare
  Latin:
  Danska:
  Finska:
  Norska:
  Svenska:
  Engelska:

  Värdväxt:
       
NBA linje


Registret innehåller drygt 5000 namn och är huvudsakligen hämtade från:
Nordiske navn på plantesjukdommer og patogener. Bakterier og sopper. NJF, 1985.
Nordiske navne på skadedyr og nogle nyttedyr. NJF Utredningar - rapporter, nr 37, 1987.
Gummessons ogräsdatabas.

Ansvarig: Magnus Gröntoft